برای دومین سال متوالی گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)آبفای البرز تمدید شد

شرکت آبفای شهری البرز برای دومین سال متوالی موفق به تمدیدو دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت،زیست محیطی وایمنی وبهداشت شغلی(IMS) از شرکت توف نورد آلمان شد.
مهندس غلامرضارضایی فر مدیرعامل شرکت اظهارداشت:ارزیابی موفقیت آمیز این شرکت برای تمدید ودریافت مجدد گواهینامه های مذکور از سوی شرکت TUVNORD آلمان گامی درجهت بهبود مستمر ومطلوب تر خدمات آبفا به شهروندان البرزی است.
وی افزود:درپی پایش وارزیابی مراقبتی صورت گرفته که درمورخ 26 و27 دی ماه درواحدهای مختلف صف وستادی شرکت آبفای البرز انجام شد،این شرکت توانست باارایه مستندات وروشهای بهبود مستمر درفرایند خدمات رسانی به مردم گواهینامه های مدیریت کیفیت (ISO 9001 )زیست محیطی(ISO 14001 )وبهداشت شغلی(OHSAS 18001 )راتمدید کند.
مهندس رضایی فر تاکید کرد:تمدید این گواهینامه ها نشانگر آن است که این شرکت دربهینه سازی وهدفمند تر شدن فعالیت های خود درمسیر ارتقاء سطح کیفی خدمات به شهروندان،حفظ محیط زیست ورعایت نکات ایمنی وبهداشتی محیط کار،گام های اساسی وبلندتری دردوسال اخیر برداشته وتداوم این مسیر از اهداف اساسی شرکت آبفا درراستای پیاده سازی ورژن 2015 استانداردهای 9001 و 14001 می باشد.

2 Replies to “برای دومین سال متوالی گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)آبفای البرز تمدید شد”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *