مدیرعامل آبفای البرز دردفتر روزنامه شهروند: رسانه ها به تکوین تفکر آب کالای غیرقابل جایگزین کمک کنند

نیازمند کمک رسانه ها به تکوین تفکر آب کالای غیرقابل جایگزین نزد شهروندان هستیم.

به گزارش روابط عمومی آبفای شهری البرز،مهندس غلامرضارضایی فر مدیرعامل شرکت آبفای شهری درنشستی با خبرنگاران روزنامه شهروند سرپرستی استان البرزگفت:آسایش وآرامش ما درتوزیع متعادل آب شرب درشبکه مرهون تلاشی بوده که طی سالهای اخیر صورت گرفته که از جمله ی آنها اجرای پروژه اضطراری برداشت آب از خط انتقال طالقان بوده که طی 47 روز درسال 93 انجام شدواکنون حاصل آن پروژه راهمه بخوبی دریافت ودرک کرده ایم.برای سالهای آینده هم پیش بینی ساخت تصفیه خانه آب شماره(3) کرج را مدنظر قرارداده ایم که بزودی ساخت آن آغاز می شود.

وی بااشاره به اینکه با توجه به کمبود بارشها وخشکسالی،نیازمند همراهی وهمکاری بیشتر مردم درمصرف صحیح آب هستیم،افزود:اگر شهروندان فقط 5 درصد از مصارف مختلف خود کم کنند درهرثانیه 400 لیترآب یعنی معادل حفر وآبدهی 20 حلقه چاه عمیق به چرخه ی مفید مصرف وذخیره سازی منابع آب بازمی گردد.

دیدار مدیرعامل آبفای البرز با کارکنان آزمایشگاه

مدیرعامل آبفای شهری البرز با حضور دردفتر کنترل کیفیت وبهداشت آب وفاضلاب(آزمایشگاه)با مدیروکارکنان این دفتر دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت،مهندس رضایی فر مدیرعامل آبفای البرز دراین دیدار گفت:خوشبختانه با تلاش وهمت کلیه ی کارکنان ومدیران، امروز آبفای البرز شرایطی خوب ومثال زدنی درسطح شرکت های آبفا پیدا کرده واز بسیاری موانع سازمانی و غیرسازمانی(حواشی ،پرونده های حقوقی ،مشکلات تامین آب و…) گذر کرده وتوانسته ایم از ظرفیت های قانونی هم برای کسب درآمد بمنظور اجرای طرح های مورد نظر خود استفاده نماییم وهمه اینها موجب شد که فقط درطول یکسال گذشته چندین رتبه برتر درحوزه های مختلف نصیب شرکت شود.

وی با اشاره به اینکه «دلبستگی سازمانی»مفهومی جدید درعرصه ی مدیریت است تاکید کرد: همه بایستی این مفهوم را مدنظر قرار داده وبا ایجاد آن بین خود وکارکنان و سازمان،درجستجوی راههایی برای بهتر بودن باشیم.

مهندس رضایی فرآزمایشگاه رامحلی دانست که مجموعه ای از کارشناسان درسطحی بالا ازنظر تحصیلات وتخصص درآن فعالند وبه اذعان مراجع بالا دستی دفتر کنترل وبهداشت آب وفاضلاب آبفای البرز از جایگاهی متفاوت وویژه درفعالیت باسایر شرکتهای آبفا برخوردار است.

خاطرنشان می شود دراین جلسه کارکنان نیز مسایل ومشکلات خود را با مدیرعامل درمیان گذاشتند.

آبفای البرز میزبان کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج

اعضای کمیسیون محیط زیست،سلامت وایمنی شورای اسلامی شهر کرج 29 فروردین میهمان آبفای شهری استان البرز بودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای شهری البرز دریازدهمین جلسه این کمیسیون که درمحل تصفیه خانه آب شماره 2 کرج برگزار شد،مهندس غلامرضارضایی فر مدیرعامل شرکت آبفای شهری البرزبا ارایه ی گزارشی از آخرین وضعیت تامین آب شرب کرج،چالش ها ومحدودیتها ،برنامه ها واقدامات پیش رو وگزارشی از عملکرد آبفا درخصوص استفاده از ظرفیت قانونی تبصره 3،بیان داشت:ماهمواره دغدغه ی کمبود منابع آب شرب را نه فقط برای حال حاضربلکه برای سالهای آینده داریم واین موضوع درکنار محدودیتهای منابع مالی همیشه نگران کننده بوده است.
برهمین اساس برای پیشبرد امور وفعالیتها یمان که درحقیقت درجهت افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان است درخواستهایی داریم که امیدوارم مورد توجه وعمل اعضای شورای شهر قرارگیرد.
وی درخواستهای آبفا راچنین برشمرد: تاکید وتصویب احداث تصفیه خانه های محلی فاضلاب توسط شهرداری به منظور بازچرخانی آب،برچیدن انشعابهای آبیاری فضای سبز با آب شرب،استفاده حداکثری از ظرفیت منابع مالی وقانونی تبصره 3 همانند سایر استانهای کشور ،اجرای طرح جهادی نصب شیر هیدرانت (آتش نشانی)درسطح کرج بزرگ، کمک به تامین منابع جهت اصلاح شبکه فرسوده به میزان 630 کیلومتر طی برنامه ششم،تاکید براستفاده از ظرفیت های منابع آبی شهرداری درزمان های بحران وپیک مصرف ،ایجاد کمیته مشترک راهبری آب وفاضلاب با مشارکت شورای اسلامی شهرکرج وآبفا .
مهندس محمدی رئیس کمیسیون محیط زیست،سلامت وایمنی شورای اسلامی شهر نیز طی سخنانی با جمع بندی نظرات اعضای شورای شهرگفت:همه ما بخوبی می دانیم که مشکلات فراگیر کم آبی درکشور واستان البرز وجود دارد وبنابراین بایستی علاوه برتاثیرگذاری بررفتار مصرفی مردم با اجرای برنامه های فرهنگی مدیریت مصرف با مشارکت آبفای شهری،آب منطقه ای،شهرداری وآموزش وپرورش،زیربنای سیستم تفکر وعملکردی موجود بگونه ای طراحی شود که خود مردم هم لزوم رعایت الگوهای صحیح مصرف را درک کرده وعمل کنند.ضمن اینکه با توجه به شرایط کم آبی وخشکسالی،پیگیر تشکیل کمیته راهبری آب وفاضلاب درشورای شهر خواهیم بود.
خاطرنشان می شوددرحاشیه ی این نشست،اعضای شورای اسلامی شهر کرج از مراحل تصفیه آب درتصفیه خانه آب شماره 2 کرج بازدید کردند.

هشدارآبفای البرزدرموردافزایش مصرف آب

روابط عمومی شرکت آبفای شهری البرز با صدور اطلاعیه ای، نسبت به افزایش مصرف آب در آخرین روز تعطیلات نوروزی هشدار داد.
براساس این گزارش، بدنبال پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت شهروندان ازمسافرت، پیش بینی میشود در روز جمعه ۱۷ فروردین که آخرین روز تعطیلات است، با افزایش مصرف آب روبرو شده و با اختلال درشبکه توزیع در بعضی مناطق و شهرهای استان مواجه شویم. بنابراین برای دوری ازافت فشار یا احتمال قطع آب ،از شهروندان تقاضا میشود ضمن رعایت صرفه جویی، امکان برخورداری همگان را از آب شرب فراهم نمایند. ازهمراهی و همکاری شهروندان سپاسگزاری میشود.