حضور آبفا درنمایشگاه توانمندیهای آبفای کشور

آبفای شهری البرز با 9 طرح صنعتی ودستاورد پژوهشی  درسومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری درصنعت آب وفاضلاب کشور حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت، طرح ها و دستاوردهایی که در این نمایشگاه ارایه شده است، عبارتند از: طرح جامع جلوگیری از سرقت و استهلاک کابل چاه آب، هشدار دهنده و نشتی آب کولر و پشت بام، تصفیه فاضلاب به روش تلفیقی الکتروشیمیایی و فیلتراسیون ، اجرای بستر MPLS درسامانه تله متری، سنسور دریچه مخزن ذخیره، نرم افزار تلفن همراه پایگاه خبری آبفای البرز، نرم افزار تلفن همراه آبفای استان البرز، سامانه قرائت وصول و صدور.

خاطرنشان می شود نمایشگاه مذکور با حضور کلیه ی شرکتهای آبفای شهری و روستایی از 15 تا 19 اردیبهشت 97 درمحل شهر آفتاب تهران برگزار شد.